PainWithoutLove

129 tekstów – auto­rem jest Pain­Without­Lo­ve.

* * *

boję się, że kiedyś odejdziesz
już nie będziesz pat­rzeć mi w oczy
ani trzy­mać mnie za rękę
a z moich za­ciśniętych dłoni
znik­nie two­je błękit­ne serce

boję się, że kiedyś
zgaśnie słońce
spadnę z nieba
a o chmu­ry potłucze się ostatnie
220 gramów mnie

boję się
że nauczę się żyć z pustą przes­trze­nią tam
gdzie kiedyś mie­szkał ten mały mięsień
który uderzał całą swoją słabością i kruchością

tyl­ko dla Ciebiededykowane 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2017, 19:20

* * *

za­pytaj mnie o to
czy ser­ce mi płacze z tęskno­ty za tobą

od­po­wiem ci to co już wiesz
że słońce świeci naj­mocniej gdy jes­teś obok
i że świata po­za tobą nie widzę

od kiedy jesteś
niebo jest cały czas błękitne
i gwiaz­dy mam w oczach
gdy ma­lujesz mój świat na fioletowo


dedykowane 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 marca 2017, 17:47

I tak po­myślałam, o trze­ciej siedem­naście w środ­ku no­cy, jak to wspa­niale mieć ko­goś dla ko­go war­to budzić się każde­go dnia tyl­ko po to, by po­wie­dzieć mu: "Jak to dob­rze, że istniejesz." 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 marca 2017, 19:28

* * *

przyjdź do mnie

przy­nieś mi na skrzydłach
swo­je imię
skra­wek nieba
i chmu­ry kłębiaste

przy­nieś mi w dłoniach
swoją błękitną duszę
i szkarłat­ne ser­ce

przy­nieś mi kwiaty
o płat­kach niebiesko-fioletowych
które zwiędną gdy odejdziesz

i tak jak obiecałeś
bądź przy mnie
i moc­no trzy­maj w dłoni
mo­je cho­re na ciebie serce


dedykowane 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 marca 2017, 19:37

Ma­my parę skrzy­deł, by jed­no uniosło do nieba 21 gramów życia, które dos­ta­liśmy w pre­zen­cie, i dru­gie skrzydło, by po­niosło ser­ce, które choć tak małe, cza­sem jest bar­dzo ciężkie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 października 2016, 18:55

* * *

kiedyś
wszys­tkie tros­ki spadną z chmur
sreb­rny­mi krop­la­mi deszczu

i znów będziesz mi pięknie mówić o miłości

niebo uśmie­chnie się tęczą
i już żad­nej łzy nie uroni

i do­wiem się
że dwie dusze wtu­lone w siebie
mie­szczą się w jed­nej dłoni
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 3 października 2016, 18:38

* * *

jeśli odejdziesz
dużo wcześniej niż powinnaś

to zacznę zas­ta­nawiać się
gdzie zgu­biłaś te dwa czy pięć żyć
których nie policzyłam

a po­tem za­padnę się w sobie
skur­czę się
zmaleję
i zniknę

jak to jest że cza­sem dos­ta­jemy od życia
no­we serce
no­we płuca
no­we szczęście
na se­kundę dwie
nie więcejdedykowane 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 września 2016, 18:53

* * *

nie ma­my już wspólnych skrzydeł
marzeń
nadziei

co­raz bar­dziej chce nam się milczeć
gu­bimy siebie nawza­jem między wierszami

przek­wi­ta mi ser­ce jak o to­bie myślę

ściem­nia się w tobie
i nic na to po­radzić nie mogę
że już nie widzę w nas światła
a dusza ci gaśnie i spa­la się jak zapałka
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 sierpnia 2016, 20:26

* * *

wy­padłeś mi z dłoni
tak jak czasem
wy­pada się z czy­jegoś serca
i nie wra­ca więcej

ciężko na duszy
co­raz ciężej

pod­pal mi skrzydła
niech płoną jak pochodnie
tu na ziemi

Anioły je zgaszą
i ser­ce ostudzą
łez strumieniami
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 sierpnia 2016, 20:51

* * *

niech dzień zgaśnie
noc uk­ry­je jas­ne niebo pod ciemną kurtyną
i gwiaz­dy wy­sypie z onyk­so­wego ręka­wa mroku

a słońce wzej­dzie jutro
jak gdy­by nic się nie stało

wzniesie się nad horyzont
uśmie­chnie spo­koj­nym błęki­tem nieba

z niebies­kiego por­tu odpłyną chmury

wiatr za­tańczy w ko­ronach drzew

i na­wet anioły zapomną
że wczo­raj był gor­szy dzień
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 lipca 2016, 20:50

PainWithoutLove

W związku z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 luty 1994r. (z późniejszymi zmianami) - kopiowanie, udostępnianie, cytowanie czy inne wykorzystywanie moich tekstów dozwolone jest tylko i wyłącznie pod warunkiem podania źródła! , PainWithoutLove

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PainWithoutLove

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 czerwca 2017, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

1 czerwca 2017, 10:57silvershadow sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

29 maja 2017, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

29 maja 2017, 20:24PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

29 maja 2017, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

7 kwietnia 2017, 13:10Adnachiel sko­men­to­wał tek­st zapytaj mnie o to czy [...]

29 marca 2017, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st zapytaj mnie o to czy [...]

29 marca 2017, 18:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st zapytaj mnie o to czy [...]

27 marca 2017, 21:11Sexoh't sko­men­to­wał tek­st I tak po­myślałam, o [...]

27 marca 2017, 19:43Cris sko­men­to­wał tek­st I tak po­myślałam, o [...]